Hjälp oss att svara på vår enkät!

Vi genomför just nu en undersökning om vårt varumärkesarbete From Timrå with love.

Hjälp oss genom att svara på vår enkät, det tar ca 3-5 min.

Tack för att du deltar!

Till enkäten