Material

Här kan du ta del av vår logotyp, våra färger och de typsnitt som är våra byggstenar för att skapa en enhetlig och stark bild av Timrå.

Vår logotyp

Logotypen är vår viktigaste identitetsbärare i all kommunikation. Den handskrivna logotypen symboliserar avslutningen på ett brev eller ett vykort, och syftar till att förstärka en personlig känsla i budskapet … from Timrå with love.

Den ska alltid finnas med när du kommunicerar och ska användas i korrekta proportioner och färger. Du får inte ändra vare sig ordbild eller symbol på något sätt.

Logotypen finns i flera utföranden. Se till att du använder rätt variant. Använd den svarta logotypen när bakgrunden är ljus och den vita när bakgrunden är mörk.

Logotypen måste alltid ha en friyta runt sig åt alla håll där inga andra logotyper, typografi eller annan grafik inkränktar. Friytan för vår logotyp definineras som den största höjden på ordbilden.

 

FTWL_logotype_large


Färger

Den klara röda färgen (Timrå klar röd) är vår primärfärg. Använd den som ditt förstahandsval som bakgrund för större färgytor. Till exempel som en färgplatta med text.

Den klara röda färgen (Timrå varm röd) finns i hjärtat i vår logotyp.

Timrå svart och Timrå varm grå är våra sekundärfärger. Använd dem i kombination med de primära färger

Timrå klar röd

CMYK
0 66 66 9
RGB
231 61 61
HEX
#e73d3d

Timrå varm röd

CMYK
0 56 56 5
RGB
241 96 96
HEX
#F16060

Timrå svart

CMYK
0 0 0 100
RGB
0 0 0
HEX
#000000

Timrå varm grå

CMYK
0 0 1 4
RGB
243 242 238
HEX
#F3F2EE

Vårt typsnitt

Du kan ladda ner vårt typsnitt här

https://www.google.com/fonts/specimen/Montserrat