Tillgänglighetsredogörelse

Offentliga aktörer och andra som omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ska tillhandahålla en tillgänglighetsredogörelse för sin digitala service.

Timrå kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att alla ska kunna använda vår webbplats. Det här sidan beskriver hur fromtimrawithlove.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Kommunens digitala service ska kunna uppfattas, användas och förstås av alla användare och oberoende av vilka eventuella hjälpmedel som används. Vår ambition är att skapa en mycket bra användarupplevelse för alla som besöker fromtimrawithlove.se.

Verktyg för kontroll av tillgängligheten på fromtimrawithlove.se

Vårt publiceringsverktyg Sitevision innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll. Det gör att vi fångar många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras. De tillgänglighetsproblem som inte Sitevisions tillgänglighetskontroll fångar upp, uppmärksammas i granskningsverktyget Siteimprove som ger oss ytterligare information när det dyker upp problem på webbplatsen.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss brister så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

  • Vissa innehållsbärande bilder kan sakna textalternativ.
  • Det finns en Instagramkoppling till kontot för From Timrå With Love som inte går att stoppa.
  • Formulär kan i vissa fall vara svåra att förstå. Vi jobbar löpande med tillgänglighetsanpassning.
  • Några länkar kan vara otydliga.
  • Vissa detaljer har otillräcklig kontrast.
  • Delar av webbplatserna uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna när det exempelvis gäller tillgänglig kod.
  • För dig som navigerar med tangentbord eller hjälpmedel är inte tabbordningen alltid logisk.
  • Det finns integrerade system till webbplatsen. Vi genomför ett långsiktigt arbete att tillgänglighetsanpassa system med kopplingar till www.fromtimrawithlove.se. Det kommer vi tillrätta med genom att ställa krav vid upphandlingar och på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.

Aktivt arbete

Vi arbetar aktivt för att förbättra vår webbplats utifrån webbtillgänglighetsdirektivet. Vi arbetar också aktivt med att tillgängliggöra våra dokument och all övrig information som finns på vår webbplats.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs i detta stycke är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det rör i första hand direktsändningar, kartor som inte är avsedda för navigering och digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av Timrå kommun eller står under dess kontroll.

Hur vi testar webbplatsen

Vi har delvis gjort en självskattning (intern testning) av timra.se samtidigt som vi får stort stöd i våra testverktyg Sitevision och Siteimprove.

Enligt 13 § lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service ska tillgänglighetsredogörelsen innehålla en funktion för att meddela den offentliga aktören att dess digitala service inte uppfyller tillgänglighetskraven.